Universele Verklaring

van de Ware Natuur

van de Mens

 
 


De verklaring op deze site drukt een manier van kijken uit waarmee een brug geslagen zou kunnen worden tussen de vele verschillende denk- en geloofsrichtingen, of deze nu atheïstisch zijn of religieus, westers of oosters.

     Deze manier van kijken betreft datgene wat ieder mens gemeen heeft, vandaar dat het een ‘Universele Verklaring’ wordt genoemd, naar het model van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 



 

Welkom